Seyirci rekoru k?r?ld?

08 Aralık 2017 21:13

Timsah Arena'daki seyirci rekoru k?r?ld?

Bursasporumuzun Fenerbahçe ile oynad??? Spor Toto Süper Lig maç?nda Timsah Arena'daki seyirci rekoru k?r?ld?. 

11 ?ubat 2017'de oynanan Fenerbahçe maç?nda 34 bin 662 ki?i takip ederken bu gece oynanan müsabakada tribünlerde 38 bin 108 taraftar tribünden destek verdi. 

Yorumlar (24) / Onay bekleyen (2)

Yorum Ekle

Erdal

08 Aralık 2017 21:27
Bu tak?ma transfer gerekmiyor diyen ba?kan utans?n yaz?k bu taraftara

?smail B. O?lu

08 Aralık 2017 21:22
Verse ne olur. Kars?l??? yoktu maalesef sahada

paul le guen

08 Aralık 2017 21:44
hala baz?lar? bizim tak?m?n az kals?n küme dü?ece?ini görmedi veyahut o zor zamanlar? unuttu galiba. bu adam çok realist bir adam ve ben realist adamlar? cok severim. ayr?ca jorgueray? savunanlar var. ayag?na 1 kere top geldi onuda pas atacag?na taça att? (ilk yar? sonu). bu tak?m?n çok oyuncu eksi?i var ve bar??a da çok kötü diye yorum atanlar? gördüm. vallahi lig ba??ndan batalladan bile daha çok mücadele eden bir oyuncu varsa o da bar??t?r. son olarak taraftara helal olsun bence dogru yolday?z çal??maya devam etmeliyiz.

Garajalt?

08 Aralık 2017 22:55
Le Guen elindeki kadro ile sahaya ç?kartabilece?i en iyi 11'i ortaya koydu . Osmanl? maç? ile birlikte 3-5-2'e döndükten sonra Konya maç?na kadar oynatt??? 3'lünün önünde tek ön libero Agu , sa? iç Badu , sol iç Batalla sisteminden vazgeçti . Konya'da 3'lünün önünde Jorquera ve Badu yan yana biraz önde Battala ile oynad? . Bu maçta Konya'daki ortasaha dizilimiyle ç?kt? . Yani asl?nda tak?m? Osmanl?-Karabük maçlar? aras?nda oynatt??? temkinli futboldan son 2 maçt?r biraz daha hücum varyasyonlar? yaratabilen ve Battala'ya biraz daha özgürlük verebilen bir hale çevirmeye çal???yor . Bunda toplad??? puanlar?n getirdi?i öz güvende var . Fakat fenerde çift ön libero + guliano ve s?k s?k aatifin da ortasahaya girmesi ile göbekte ço?u zaman üstünlü?ü kaybettik. Topu ald???m?zda Jorquera'n?n ve Battala'n?n standartlar?n?n alt?nda kalmas? tak?m?n hücum edememesine sebebiyet verdi. Hoca 2.yar?da Faty-Jorquera de?i?ikli?i ile tekrar Konya maç? öncesindeki maçlarda oldu?u gibi 3'lü defans?n önüne tek ön libero ve sa?-sol iç ortasahaya döndü . Stancu yakla??k 14 tane 2'li mücadeleden 1 tane kazanabilmi? . Badu maç boyunca sadece 3 tane 2'li mücadeleye girmi? . Bana kal?rsa bir çok ki?inin yorumlad??? gibi LE GUEN DEFANS?F B?R FUTBOL OYNATMADI, maçtan sonra söyledi?i gibi baz? futbolcular gere?inden fazla gergindi . Hocan?n istediklerini bu maç maalesef Batalla da dahil olmak üzere orta saha ve forvet oyuncular? uygulayamad? . Bu bask?dan kaynaklan?yor olabilir . Özgüven eksikli?i olabilir . Kabiliyet eksikli?i olabilir . Bana sorarsan?z Le Guen'in eksikli?i olamaz . Elindeki mevcut kadro ile ortaya ç?kartabilece?i en iyi oyunu bize sunmaya çal???yor . Ligi hiç tan?m?yor,hepimiz bugün Ali Palab?y?k'?n sorunlar yaratabilece?ini biliyorduk,Volkan'?n yada Mehmet Topal'?n hakemi bask? alt?na almaya çal??aca??n? biliyorduk fakat Le Guen bilmiyordu. Yan?ndaki ekipler bunu elbette söylüyordur fakat ya?amak ve deneyimlemek her zaman farkl?d?r . Bu hoca sezon ba??nda ?srarla sa? bek transferi talep etti . ?imdi herkes Bar??'a k?z?yor . Neden k?z?yorsun abi,Bar??'?n kapasitesi bu,hoca bunu en ba??nda söyledi. Futbolcu daha fazla ne yapabilir ? Hoca ne yapabilir ? Dönüyor kulübeye bak?yor elinde John var ç?kart?yor Bar??'?n yerine onu koyuyor . Daha fazla ne yapabilir ? Jorquera ilk yar? sahada yok dönüyor kulübeye Faty,Merter,Furkan var . Faty'i al?yor oyuna .Baz?lar? Furkan'? alabilirdi diyor, Furkan'? alsa Furkan+Badu+Batalla tipindeki 3 yumu?ak ve hücumcu ortasaha ile nas?l bu tak?m topu rakipten alacak,rakibi nas?l kar??layacak ? Ben bu sezon mümkün oldu?unca puan toplan?p,devre aras? ve yaz döneminde elimizdeki gereksiz futbolculardan kurtulup sezonu kapatmam?z?n kar olaca?? dü?üncesindeyim . Le guen ile gelecek sezon olu?turulacak ortalaman?n bir t?k üstünde bir kadro ligde zirvenin en güçlü aday? olacakt?r . Ben hocaya güveniyorum fakat bu sezonki tak?ma yeterince güvenemiyorum bir türlü . Hocada gayet gerçekçi bir ?ekilde bu ligin ?ampiyonluk aday? de?iliz diyor . Bunda yanl?? bir ?ey yok . Elindeki kadronun yetersizli?inden ç?k?p yak?nm?yor ama bunu hissettiriyor . 35 futbolcu ile çal??mak istemiyorum diyor . ?stediklerinin %50'si yap?ls?n net söylüyorum bu hoca bu tak?ma ?AMP?YONLUK ya?at?r .

enes

08 Aralık 2017 23:28
Ben bu stad?n 45000 oldu?una inanm?yorum bence altepe hepimizi yedi

..

08 Aralık 2017 22:43
Seyirci rekoru kirilsa ne olur biz tak?m?m?za zarar veriyoruz kombine alan a zarar ver kulübe zarar ver böyle ?eyir olmaz aileni getirsen küfürden geçilmiyor ondan sonra ele bakar?z yard?m diye

Cd

08 Aralık 2017 21:27
Lig tv 33108 dedi...38000 olmasi imkansiz bence Editör: Bursaspor resmi sitesinde belirtilen rakam esas al?nm??t?r

ff

09 Aralık 2017 00:12
sahaya madde atan küfreden taraftar bursasporun hainidir. adam de?ilseniz gelmeyin maça. ?imdi cezalar gelecek. belki son maç? gençlerbirli?i seyircisiz olacak. sizin gibi taraftar?n

A??k16

09 Aralık 2017 01:24
bir hafta yenildik diye felaket tellall??? yapmaya gerek yok.7 hafta sonra maç kaybettik UNUTMAYIN tak?ma ve LE GUEN e de k?zmay?n.Adam?n elinde olan kadro bu tak?m?n kapasitesi belli nasip de?ilmi? deyip hep destek tam deste?e devam.Geçen seneden sonra bu hoca bize bir ?ans beyler Ba?kan da bu tak?ma Hava Topu indiren bir forvet bir sa? bek ve bir defansif ortasaha al?rsa o zaman büyük maçlar? da yenmeye ba?lar?z ve ?unu da hat?rlatay?m ?ampiyon oldu?umuz sene de içerde 1-0 kaybedip sonraki hafta trabzonla 1-1 berabere kalm??t?k.?ampiyonluk olmaz bu sene hayal kurmamak laz?m ama insan?z i?te hep bir umut dünyas?..

cihan

08 Aralık 2017 23:22
le guen cok korkakça oynatt? tak?m?. ma?lubiyetin tek nedeni. galatasaraya kars? da benzer bir oyun oynatt? ve kaybettik. tamammen psikolojik bir durum. fenerde savunmam?z tehdit eden hiçbir oyuncu yoktu. her topu ileriye vurduk. ?k? pas ustuste yapmad?k.kendi seyircisi onunde bursaspora bukadar kotu bir futbol yak??m?yor. le guen bu tak?mlaran korkmaaaa.bursaspor daha buyuk...

Eray

08 Aralık 2017 21:49
Helal olsun

E.ÇET?N

08 Aralık 2017 21:22
ÇOK GÜZEL B?R ATMOSFER VE HAR?KA B?R SEY?RC? VARDI! 2. YARININ BA?INDA JORQUERA YI ÇIKARTIP FATHY Y? ALARAK BEN ?LER?YE ÇIKMAYACA?IM SEN GEL DEMESEYD? MÖSYÖ BU FENER? RAHAT YENERD?K! BÜYÜK TAKIMLARA KAR?I OYNAMASINI Ö?RENEMEM?? HALA! KISACASI YAZIK OLDU.

yaz?k

09 Aralık 2017 01:16
bugün ayn? oyunla kenarda samet aybaba y?lmaz vural ertu?rul sa?lam güvenç kurtar olsa tribün istifa sesleriyle y?k?l?rd? biri bu leguene her nekadar yetersiz kadroda olsa fenerde bir numara olmad???n? bu kadar korkmaya gerek olmad???n? anlatsa güzel olurdu bizim ayar?m?zda olan tak?mlar? asla fener yenemez ama bu korkak leguen sayesinde yenildik lan 40 bin seyirci var versene gaz? sald?r?n diye fenerde bir?ey yok real madrid mi kar??nda niye defans oynat?yorsun 1 puana sky?m o taraftara yaz?k 1 tane pozisyon yok utand?m istanbuldaki arkada?lar?ma maçtan önce rahat olun dedim adamlar maçtan sonra tef çald?lar bana lan leguen oynataca??n futbola ....

Horizon16

08 Aralık 2017 23:12
Stadyumun her koltu?u dolmad?kça ne yazar ? ?stanbul tak?m?nlar?n? yenmedikçe ne anlam? var ? Korkak ve defansif oynad?kdan sonra nas?l kazanacaks?n ? Her hafta kötü oynay?p kazan?lmaz le Guen efendi. YETER ARTIK.

asb

08 Aralık 2017 22:13
bir ?ehrin insanlar?na verilen de?er bu maca gel gelir kombine forma al al?r yapabilece?ini yapar bu kadar 38000 seyrci gel dedi?ne uyarak gelmi? ba?kan?n bunlara la?ik gördü?ü futbol bu hala transfer yapamam ve bu zamana kadar eksik yerlere oyuncular aranmad??n? aday bile olmad?n? iki hafta sonra beli olur o zaman görecek o ba?kan bu sefer küme nas?l dü?ermi? böyle tökezledinmi bi kere dönü? zor olur böyle futbol olmaz ki

Bekir B.

08 Aralık 2017 22:02
90 dk yerimden hareket bile etmedi?im bir maçt?. son 3-4 mac?n hepsi bu ?ekildeydi asl?nda. Kameralar ke?ke hep tribünleri gösterseydi de zevk alsayd?m sahada izleyecek bir?ey yoktu. Jorgura etkisizdi ama Badu daha etkisizdi. Baduyu al?p Fatyi geriye Jorgueray? da öne koymal?yd? bence hoca.

Orhan

08 Aralık 2017 22:04
Faty ve john aç?k ara bu tak?m?n en kötü futbolcular? onlar? kurtar?c? diye almak benim le guen hakkindaki dusuncelerimi degistirdi. Defol git le guen demiyorum ama furkan soyalp daha ne yaps?n diyorum faty de futbolcu olmad???n? gostermek için ne yaps?n

Üzgün

08 Aralık 2017 21:43
?u mösyönün art?k bu tak?m? toplamas? laz?m Göztepe maç? s?k?c?yd? gs maç? Konya maç? 2. Yar? s?k?c?yd? bu maç komple s?k?c?yd? art?k bi?eyler yapmas? laz?m. Stancuya tahammül etmek istemiyorum kemboya pas vermeyi ö?retmesi gerek Batalla formsuz 3 maçt?r sahada yok kaybetti?in topun haddi hesab? yok

Patl?can

09 Aralık 2017 19:18
Top çevirme yetene?i olmayan topçularla nereye kadar. Bar?? Stancu Bu tak?m?n topçusu olamaz. Topu rakibe teslim eden sistem ve konya maç?ndaki rezalet oyun dün yine bile iyiydi. En kötü yenilirsim be leguen. Bu nas?l ürkeklik

E.A

09 Aralık 2017 08:11
PENALTI POZ?SYONUNA PENALTI D?E B?R YORUM YAPMA GERE?? DUYAN AL? AY BA?KANI ?ST?FAYA DAVET ED?YORUM..

Hs

08 Aralık 2017 22:23
Hamza hoca gücümüz bu kadar deseydi ana avrat küfür ederdi bazilari, le guen diyince hoca hakl? oluyor .

teksasl?????

08 Aralık 2017 21:25
maç esnas?nda 33 bin küsür yaz?yordu

Kemal bilin

09 Aralık 2017 07:13
Transfer transfer transfer ba?ka bi?ey laz?m de?il tak?ma Aziz behicin ve bar???n yerine derhal birer topçu

Fikret Kara

08 Aralık 2017 23:00
Rekor Fenerbahcenin buyüklü?ünü gosteriyor.Haftaya stad?n üçtebiri anca dolar.
Helal olsun N?LB?AD'a 500 forma alarak Bursaspor'a katk? sa?layan dernek yönetimi, bu formalar? köylerde bulunan çocuklara da??tacak.
Kombine fiyatlar? belli olduBursaspor'da yeni yönetim kombine fiyatlar?nda de?i?ikli?e gitmeme karar? ald?.
'Hakk?m?z? helal etmiyoruz'Kongrede söz hakk? alan Selim Kurtulan, Ali Ay yönetimine yüklendi.